מורשת יהודית  -  "ברית מילה"

ברית מילה זו המצווה הראשונה שנצטוו בה אברהם וזרעו (בראשית, פרק י"ז), והיא אות ברית בינם לבין ה'.

בברית המילה כורתים את העורלה של תינוק זכר.

אברהם נימול בגיל תשעים ותשע, ויצחק בנו היה הראשון שנימול בגיל שמונה ימים, וכך נוהגים עד היום.

האדם המבצע את הברית נקרא מוהל.

במהלך טקס ברית המילה נהוג להכריז על שם התינוק.

 נוכרי המבקש להתגייר חייב להימול.

פעילות 1 - משמעות הברית

ברית מילה מתבצעת על זכר יהודי שמונה ימים לאחר לידתו.

אברהם, אבי היהדות, היה האדם הראשון בהיסטוריה שביצע ברית מילה. למעשה, הוא מל את עצמו.
ברית המילה כשמה כן היא. ברית. אברהם נדר שיחנך את זרעו לעבוד את אלוקים בדבקות מושלמת.
בתמורה הבטיח ה' לאברהם שכל עוד יהיו יצורי אנוש בעולם, יהיו גם יהודים.
ברית זאת, או חוזה זה בין אלוקים לאברהם נחתם באמצעות מעשה המילה.
כיום, על ידי ביצוע מצוות המילה, מנציחים יהודים, בני זרעו של אברהם, את הברית שנכרתה בין אלוקים ואברהם אבי האומה, ועל ידי ברית המילה נעשים ילדיהם לחלק בלתי נפרד מהבטחה נצחית זו.

הברית בין אברהם אבינו לבין הקב"ה:
למה התחייב אברהם?

מה  הבטיח ה'?

מהי מסמלת הברית עבורנו היום?

פעילות 2 - טקס הברית
 

בתחילת טקס הברית מובל התינוק מאמו אל אביו הניצב ליד המוהל, בדרך-כלל באמצעות קוואטרים הנושאים את התינוק על גבי כרית.
המילה מבוצעת על ידי מוהל שהתמחה במערכת המצוות היהודיות הקשורות למילה ועבר הכשרה מעשית נרחבת.
לצד האב והמוהל ניצב גם הסנדק שיושב על כסא של אליהו (על פי דברי חז"ל מגיע אליהו הנביא לכל ברית מילה
) ועל ברכיו נמצא התינוק. בסנדקאות מכבדים בדרך כלל, את הסבא או תלמיד חכם.

 לפני שהוא מל את התינוק אומר המוהל את הברכה:

 לאחר ביצוע המילה מברך האב את הברכות האלו:
 (כשברקע נשמעות יללות התינוק)

 הקהל עונה:

לאחר הברכות, ביצוע המילה ואמירת פסוקים שונים, נוהגים להכריז ברבים את
שם התינוק
.
היולדת מברכת 'ברכת הגומל' (ברכת הודיה) על שעברה את הלידה בשלום ובבריאות.

הבה  נציץ בטקס ברית המילה של משפחת לוי...
השלימו את המילים החסרות:(
במידת הצורך השתמשו בבנק המילים הנמצא בתחתית הטבלה)

אמו של התינוק מעבירה אותו לידיה של אישה שקיבלה את תפקיד ה .
היא תעביר את התינוק ל
שיעביר אותו ל שיכניס אותו לאולם הברית.

האדם שיושב ב"כסא של
הוא בתפקיד ה.  
יכול להיות שהוא ה של התינוק.
לידו עומד ה שמבצע את  ה .

בסיום המילה מברך האב והקהל עונה .
לאחר מכן מכריזים על   של התינוק.
האם מברכת ברכת .

בנק מילים:

אליהו | קוואטר | הגומל  |ברית | אמן | סנדק | מוהל | אבא של התינוק |בעלה | סבא | שמו

פעילות 3 - מנהגים הקשורים לברית

ישנם מנהגים שונים המקובלים בקרב קהילות ישראל בשבוע שלפני הברית:

אור ליום הברית מזמין אבי הבן קרובים וידידים ל"סעודת הזוהר" .
הסעודה נפתחת ע"י שירים: תוך הגשת משקאות, עוגות, זרעונים ועוד. לאחר מכן קורא אבי הבן בקול רם את ה"זוהר" בסמוך לחדר שישן בו התינוק ואומרים קדיש דרבנן.
"שלום זכר" - בליל השבת הראשונה שלאחר לידת בן זכר, עורך אבי הבן שולחן ועליו כיבוד קל.(ארבעס-גרגירי חומוס) .חבריו ומכרים באים לאחר שסיימו את סעודת השבת ומברכים אותו ואת הרך הנולד.

כאמור, ישנם מנהגים רבים בקהילות ועדות השונות הנהוגים בשבוע של הברית.
שאלו את הוריכם וכתבו על  המנהגים שנוהגים לקיים אצלכם לפני ברית המילה ובמהלכה.

 
שם        
כיתה     
 
בית ספר

עודכן לאחרונה:14/03/2007