ציונות  -     דוד בן גוריון (1973-1886)

בן גוריון היה ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. הוא היה ממנהיגיה הבולטים של התנועה הציונית ושל תנועת הפועלים.

כמנהיג היישוב היהודי הכריז על הקמת המדינה בתאריך ה' באייר, תש"ח.

בן גוריון נחשב לאדריכל המייסד של המדינה ושל צה"ל. הוא ביסס את עוצמתה הביטחונית והכלכלית
של המדינה ועיצב את דמותה בשנותיה הראשונות. תפיסתו הייתה ממלכתית, ושתיים מביטוייה היו:
גישתו לצה"ל כאל צבא העם כולו - חילונים כדתיים,
וחקיקת חוק חינוך ממלכתי. 

ביוזמת בן גוריון התאפשרה העלייה הגדולה לארץ, למרות הקשיים הרבים שהיו למדינה בעשור הראשון לקיומה.
לאחר פרישתו מהממשלה עבר לגור בשדה בוקר שבנגב, כדוגמא אישית להגשמת חזון יישוב הנגב ובתקווה שרבבות יבואו בעקבותיו.

 

פעילות 1 - עוד קצת על דוד בן גוריון

קראו על דוד בן גוריון באתר ויקיפדיה והשלימו את הטבלה

דוד גרין נולד בעיירה פלונסק שב בשנת 1886, קיבל חינוך עברי ב"חדר" ולמד שפות ולימודים כלליים ממורים פרטיים.

1

כשהיה בן 12 מתה אמו.
בגיל 14 ייסד עם נערים בני גילו את אגודת "עזרא" שחבריה התחייבו לדבר רק .
2
מנעוריו האמין כי נועד לגדולות וחיבר שבו תיעד את מעשיו. הוא שמר העתק מכל מסמך שכתב או שקיבל, כאילו ידע שאנו עתידים ללמוד ממעשיו. 3

בגיל החליט לעלות לארץ ישראל עם חברו שבא לביקור מהארץ. עם עלייתו ארצה בשנת 1906 עבד בפרדסים, הכשיר קרקע, סיקל אבנים ונטע עצים. העבודה הקשה לא הכריעה אותו, למרות מחלת הקדחת שבה חלה שוב ושוב. 4
בשנת 1915, בזמן , גורש בן-גוריון מארץ ישראל
על ידי ה ביחד עם מנהיגים אחרים של היישוב היהודי, שהה מספר
 שנים בחו"ל ופעל משם למען ארץ ישראל.
עם הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל בשנת 1918 חזר לארץ.
5

בשנת 1935 נבחר בן-גוריון ליושב ראש הסוכנות
היהודית – הגוף שהנהיג את היישוב היהודי בארץ
ישראל מול השלטון הבריטי ומול מדינות העולם.
הוא נאבק בבריטים על ידי הגברת
ה   והרחבת ההתיישבות היהודית ועם זאת במלחמת העולם השנייה סייע לבריטים במאבקם מול ה .
6
בה' באייר תש"ח (1948) הכריז בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל. עם הכרזת המדינה היה של מדינת ישראל ושר הביטחון שלה. 7

אומץ ליבו וכושר מנהיגותו הובילו לניצחון ישראל במלחמת ולקליטת המוני עולים בשנות החמישים. 8
בשנת 1953 התפטר בן-גוריון מתפקידיו בממשלה ובחר להתיישב בקיבוץ
בנגב. בן-גוריון שנחשב כאבי ההתיישבות בנגב, האמין שבזכות
הדוגמא האישית שנתן ילכו רבים בעקבותיו.
9
בן גוריון מצא תמיד זמן לענייני רוח; שנים רבות קיים בביתו חוג ללימודי , שבו ראה ביטוי לערכיו של עם ישראל. 10

                        

 

 

פעילות 2 - קווים לדמותו של מנהיג

 

1. אילו תכונות מאפיינות לדעתכם לדעתכם, מנהיג?
    
  מלאו את הטבלה ורשמו כיצד מנהיג, שתכונה זו מאפיינת אותו מתנהג/חושב

תכונה

כיצד מנהיג,שתכונה זו מאפיינת אותו, מתנהג/חושב?

2. האם התכונות שציינתם באות לידי ביטוי בדמותו של בן-גוריון? 

3. ציינו תכונה אחת או שתיים שלדעתכם הן  חשובות ביותר למנהיג.
     

4. לפניכם תמונות בהן רואים את בן-גוריון בהזדמנויות שונות:

 מה, לדעתכם, אפשר ללמוד על דמותו כמנהיג מהתמונות? נמקו.
 

5.  לפניכם דברים שאמר בן-גוריון
 

עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים אלא במה יעשו היהודים (מתוך: נאומו של בן-גוריון במסדר צה"ל, יום העצמאות התשט"ו, 27.4.1955).

 לא באתי לשדה בוקר "למען היות סמל ומופת לנוער הישראלי". באתי הנה מפני  שאהבתי את המקום, אהבתי הבחורים ...ואהבתי עבודת האדמה (מתוך: מכתב  לנער יורם פורת, 13.1.1954).

 

 

 


 

מה מלמדים דבריו של בן גוריון על דמותו או על מנהיגותו?
 

האם יש קשר בין מילותיו לבין התנהגותו?

לסיכום - מה למדתם על אופיו של דוד בן גוריון?                  

 

פעילות 3 - תעודת זהות

שם:  
שנת לידה:
ארץ לידה:
שנת עלייה:
שנת פטירה:
גיל פטירה:
                   

תפקידים שמילא במהלך חייו:

האירוע שלדעתי הוא המשמעותי ביותר בחייו:

 

שם        
כיתה       
בית ספר

עודכן לאחרונה:25/02/2007