סקר: שימוש באתר האינטרנט של רשת אמי"ת

1 האם את/ה:
 
מורה תלמיד/ה
2

 משתמש/ת באתר :
באופן קבוע  לעיתים רחוקותלעיתים קרובות

3 האם את/ה מרוצה?
מהתכנים
מהעיצוב
מהידידותיות
מוצא בקלות את שאתה מחפש
4 האם תמליץ לחבריך על האתר?
כן לא